Krúžok 3D

Činnosť krúžku je pozastavená z dôvodu protiepidemiologických opatrení.