Konverzácia v ANJ

 

Vo štvrtok sa stretávajú žiaci 7. ročníka, aby si rozšírili poznatky z anglického jazyka .Vedúcou krúžku je Mgr.D.Majerníková.