Čítanie s porozumením – 6.ročník

 

Členovia krúžku  sa stretávajú, aby si zdokonaľovali svoje jazykové zručnosti v používaní slovenského jazyka. Vedúcou krúžku je Mgr.M.Slivanská.