Cvičenia zo SJL

 

V pondelok popoludní  sa stretávajú žiaci 9. ročníka ,aby si zdokonalili svoje vedomosti zo SJL. Vedúcou krúžku je Mgr.M.Slivanská.