Cvičenia zo SJL

 

V stredu ráno a popoludní  sa stretávajú žiaci 9. ročníka ,aby si zdokonalili svoje vedomosti zo SJL. Vedúcou krúžku je Mgr.A.Cepková.