Kreslíme s počítačom

 

Žiaci 1. a 2. ročníka navštevujú krúžok Kreslenie s počítačom pod vedením Mgr.J.Karkuša,kde vytvárajú rôzne projekty v grafických počítačových programoch.Krúžok pracuje vo štvrtok od 12.45 do 14.45.