Krúžok varenia

 

Žiaci 5.-8. ročníka sa pravidelne stretávajú každý utorok popoludní v cvičnej kuchyni na krúžku varenia.Vedúcou krúžku je Mgr.L.Pavlíčková.