Pohybové hry

 

Žiaci 2. ročníka sa stretávajú v stredu na krúžku pohybových hier, aby si zdokonaľovali svoje pohybové zručnosti. Vedúcim krúžku je Mgr.Ladislav Slovák.