Spoločenské hry

 

Žiaci 3.-4. ročníka sa stretávajú vo štvrtok popoludní a venujú sa spoločenským hrám.Vedúcou krúžku je Mgr.N.Vargová.