Aktuality

Lyžiarsky výcvikový kurz

V dňoch 13. – 17. februára 2023 sa uskutoční lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov 8. – 9. ročníka. Kurz sa uskutoční v Tatranskej Kotline. Zúčastní sa ho 36 žiakov a 3 inštruktori.