Olympiáda v ANJ

V stredu 15. januára 2020 sa v CVČ Ahoj v Piešťanoch uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku.Súťaže sa zúčastnil v kategórií 1 B aj žiak z našej školy Alex Holovič z 9.triedy pod vedením Mgr.A.Kubišovej. Vo svojej kategórii dosiahol vynikajúci úspech – umiestnil sa na 2.mieste v celkovom poradí.

Srdečne blahoželáme!