Aktuality

Podujatia v decembri 2023

04.12.            Súťaž Mladý robot IQ – Horná Streda

05.12.            Mikuláš v škole

08.12.            Dejepisná olympiáda – šk.kolo

11.12.            Návšteva hvezdárne – 4.ročník

12.12.            Pytagoriáda – škol.kolo P 3 – 5

12.12.            Vybíjaná žiačok – okr.kolo Piešťany

13.12.            Pytagoriáda – škol.kolo P 6 – 8

13.12.. Vybíjaná žiačok – 8.-9.ročník

14.12.            Vianočné trhy

19.12.            Vianočný program – kúria

23.12.            Začiatok zimných prázdnin