Školské výlety

V júni 2024 sa uskutočnia viaceré školské výlety. V dňoch 5. – 6. júna 2024 navštívia žiaci 9. ročníka Terchovú a v piatok 7. júna 2024 sa vyberú žiaci 2. ročníka na hrad Červený Kameň.