Škola
Základné informácie o škole
Čítať viac...
1
Školský klub detí
Dozviete sa viac o našom ŠKD
Čítať viac...
2
Školská jedáleň
Nielen o jedle
Čítať viac...
3

Objavte našu školu

Základná škola vo Vrbovom na Školskej ulici 4 je plnoorganizovanou  školou.
Poskytujeme základné – primárne a nižšie stredné vzdelanie.
Školu v súčasnosti navštevuje 350 žiakov. Počet tried  na 1. stupni  je  8 a na 2. stupni 10.

Info

September 2020
2.9., Prvý školský deň
Október 2020
29. - 30., Jesené prázdniny
December 2020
23. - 31., Vianočné prázdniny
Január 2021
1. - 7., Vianočné prázdniny
29, Koniec prvého polroku
Február 2021
1, Polročné prázdniny
2, Začiatok druhého polroku
Marec 2021
1. - 5., Jarné prázdniny
Apríl 2021
1. - 6., Veľkonočné prázdniny
Jún 2021
30, Ukončenie druhého polroku
Júl 2021
1. 30, Letné prázdniny
August 2021
1. 31, Letné prázdniny