Aktuality

2 percentá z dane

Milí rodičia a priatelia školy,

aj v tomto roku si dovoľujeme požiadať Vás  o poukázanie 2% zo zaplatenej dane  z príjmov.Využitie týchto prostriedkov  jeúčelovo viazané na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej a záujmovej činnosti detí.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám v minulých rokoch 2% zo zaplatenej dane z príjmov poukázali.

Právnické a fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie – môžu poukázať 2% v časti DP Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov PO.

Zamestnanci, ktorí požiadali zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane z príjmu potrebujú na poukázanie 2% dane dve tlačivá (Vyhlásenie, Potvrdenie o zaplatení dane), ktoré poskytne škola. Sú  zverejnené aj na web stránke školy www.zsvrbove.sk v texte nižšie.

Vyhlásenie vyplní zamestnanec a Potvrdenie o zaplatení dane vydá zamestnávateľ.

Tlačivá môžete odovzdať na Daňovom úrade, alebo na škole,  ktorá zabezpečí odovzdanie na DÚ.

Ako postupovať?

 Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil https://zsvrbove.sk/wp-content/uploads/Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_2021.pdf .
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte  https://zsvrbove.sk/wp-content/uploads/Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby_ZSVrbove_2021-2.pdf
 5. Tlačivo má predvyplnené údaje o prijímateľovi.
Obchodné meno alebo názov:SRRZ – RZ pri Základnej škole
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:Školská 4,922 03 Vrbové
Právna forma:Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID):173196171019
 • Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), je potrebné doručiť do 30. apríla 2021 do školy alebo na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

  Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 eurá.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). 

      Do daňového priznania potrebujete uviesť tieto údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno alebo názov:SRRZ – RZ pri Základnej škole
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:Školská 4,922 03 Vrbové
Právna forma:Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID):173196171019
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania ( do 31.3.2021) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). 

Do daňového priznania potrebujete uviesť tieto údaje o  prijímateľovi:

Obchodné meno alebo názov:SRRZ – RZ pri Základnej škole
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:Školská 4,922 03 Vrbové
Právna forma:Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID):173196171019
 • Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne je potrebné aj zaplatiť daň z príjmov.