Čítajme si

V piatok 24. júna 2022 sa uskutočnil projekt Čítajme si vyhlásený LInkou detskej istoty. Do projektu sa zapojili triedy 2. a 3. ročníka. Žiaci v týchto triedach čítali na pokračovanie úryvky z určených detských kníh. Všetci malí čitatelia boli odmenení darčekom.