Deň narcisov

Riaditeľstvo školy oznamuje všetkým žiakom a vyučujúcim, že dňa 28. apríla 2022, vo štvrtok, bude Deň narcisov, ktorého hlavnou myšlienkou je podpora boja proti rakovine. Žiaci môžu vyjadriť svoju podporu dobrovoľným príspevkom do finančnej zbierky Ligy proti rakovine. Finančné príspevky môžu odovzdávať počas dopoludnia do pokladničky.

Finančný príspevok bude odmenený narcisom.