Deň Zeme

22. apríla 2023 si ľudia na celom svete pripomenú Svetový deň Zeme. Pri tejto príležitosti sa uskutočnia rôzne akcie zamerané na ochranu životného prostredia. Akcie sú zamerané na zbieranie odpadu, čistenie prírody a iné aktivity s cieľom zvýšenia ekologického povedomia obyvateľov Slovenska. Do týchto aktivít sa zapojí aj naša škola a to dňa 21. apríla 2023v piatok. Pokyny dostanú žiaci od triednych učiteľov.