Aktuality

Dištančné vzdelávanie – oznam

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom 1.a 2.stupňa,že na základe rozhodnutia ministerstva školstva SR v súvislosti s nepriaznivou pandemickou situáciou v SR budú žiaci 1.a 2.stupňa pokračovať v dištančnom vzdelávaní naďalej od pondelka 18.januára 2021 až do odvolania. Riaditeľstvo školy upozorňuje rodičov a žiakov,aby sledovali aktuálne informácie týkajúce sa návratu žiakov do škôl a obnovenia vyučovania v médiách a na webovej stránke školy. Informácie o návrate žiakov budú aktualizované v súvislosti s vývojom pandemickej situácie na webovej stránke školy.