E – test

V dňoch 16. – 20. 10. 2023 sa uskutoční elektronické testovanie žiakov 5.,6.,8. a 9. ročníka – E – test. Žiaci budú v určenom čase riešiť online testy zo slovenského jazyka a matematiky. Vyhodnotenie testov bude do konca decembra.