Aktuality

Expert geniality show

Vo štvrtok 13. mája 2021 sa uskutočnilo školské kolo vedomostnej súťaže Expert geniality show. Súťaže sa zúčastnili dvaja žiaci z 5. a 6.ročníka. Obaja žiaci vypracovali test so súťažnými otázkami.