Aktuality

Hollého pamätník – okresné kolo

Okresné kolo súťaže v prednese slovenskej poézie a prózy Hollého pamätník sa uskutočnilo sa v týchto termínoch:

26. marec 2024, v utorok – prednes prózy

27.marec 2024, v stredu – prednes poézie

Súťaže sa zúčastnili víťazi školského kola v 1. – 3. kategórii. Súťaž sa uskutočnila v Mestskej knižnici v Piešťanoch.

Naši súťažiaci dosiahli pekný úspech. V prednese prózy sa S.Pekarčíková umiestnila na 3. mieste v 3. kategórií a v prednese poézie sa V.Juricová umiestnila na 1. mieste v 3.kategórií a postúpila tak do krajského kola.

Srdečne blahoželáme!