Aktuality

I-bobor – informatická súťaž

V dňoch 6. – 10. novembra 2023 sa uskutoční informatická súťaž I-bobor. Súťaž sa uskutoční online pre žiakov 3. – 9. ročníka. Jednotlivé kategórie budú súťažiť v týchto dňoch : 6.11. – 8. a 9. ročník,7.11. – 3.ročník, 8.11 – 6.a 7.ročník,10.11. – 4. a 5. ročník. Organizačné pokyny dostanú súťažiaci po prázdninách.