Aktuality

Informácia ku klasifikácii žiakov za 1.polrok 2020/2021.

Hodnotenie žiakov 1.stupňa za 1.polrok:

Komplexné hodnotenie žiakov za 1.polrok sa uskutoční na klasifikačnej  porade. Porada bude do  jedného týždňa po návrate do školy. Žiaci 1.ročníka sa budú hodnotiť slovne, žiaci 2. – 4. ročníka klasifikáciou.

Hodnotenie žiakov 2.stupňa za 1.polrok:

Komplexné hodnotenie žiakov za 1.polrok sa uskutoční na klasifikačnej  porade. Porada bude v treťom týždni  po návrate do školy ,najneskôr do 31.3.2021.

Termín polročnej klasifikácie je posunutý do 31.3.2021.