Aktuality

Informácie k otvoreniu školy pre 2.stupeň

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom 2.stupňa, že v pondelok 19.apríla 2021 bude obnovené vyučovanie pre žiakov 2.stupňa.

Aby žiaci bez obáv a problémov postupne zvládli návrat do školských lavíc, budú mať adaptačné obdobie s upraveným rozvrhom hodín a to 4, resp. 5 vyučovacích hodín podľa platného rozvrhu.

V pondelok 19.4.2021 bude vchod do budovy cez školský dvor otvorený o 7.40 hod. Je potrebné priniesť:

  1. vyplnené a podpísané Čestné vyhlásenie (Príloha č.8/a) o negatívnom testovaní žiaka a jedného zákonného zástupcu (antigén, PCR, vyplachovací test, výnimka z testovania)
  2. prezúvky (niektorí žiaci si ich zobrali domov)
  3. rúško (aj náhradné), hygienické vreckovky
  4. čip pre vstup do školy

Stravovanie v ŠJ je zabezpečené pre všetkých prihlásených a v škole prítomných žiakov.
V prípade, že žiak do školy nenastúpi, alebo príde v iný deň, je potrebné informovať o tom triednu učiteľku/triedneho učiteľa.