Aktuality

Informácie k stravovaniu od 1.9.2022

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom žiakov, že prihlasovať sa na stravovanie je možné od stredy 24.8.2022 do piatku 26.8.2022 a v utorok a stredu, t.j. 30.8.-31.8.2022 v čase od 8.00 do 13.00  u vedúcej školskej jedálne – vchod od Sadovej ulice. Prihlášku na stravovanie, ktorá je dostupná na webovej stránke školy, prípadne ako príloha v Edupage, je potrebné vytlačiť a vypísať vopred. Ak sa dieťa nestihne prihlásiť v uvedených dňoch, môže sa prihlásiť aj  v čase od 5.9.2022. Prihláška je dostupná aj v sekcii Tlačivá – školská jedáleň.