Noc s Andersenom

Zábavno – súťažné podujatie pre žiakov 1.stupňa sa uskutoční v piatok 15.marca 2024 do soboty 16.marca 2024. Prihlásení žiaci budú počas večera súťažiť, čítať rozprávkové knižky, robiť projekty a venovať sa telovýchovným aktivitám v telocvični. Po ukončení všetkých aktivít prenocujú v škole.