Aktuality

Oznam pre rodičov žiakov

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom detí, u ktorých sa v priebehu školskej dochádzky vyskytli vši, že je potrebné,

aby vykonali opatrenia na ich odstránenie a postupovali podľa pokynov v metodickom usmernení.

Metodické usmernenie si možno prezrieť tu:

Metodicke_usmernenie_VSI (1)