Aktuality

Parkfoto – sakurová súťaž

V sobotu 25. septembra 2021 sa v Piešťanoch v parku uskutočnila vernisáž súťažnej výstavy fotografií Parkfoto. Najlepšie fotografie boli ocenené, medzi nimi boli aj fotografie súťažiacich z našej školy – Sakury, ktorí získali 1.miesto.Úspešnými fotografmi boli L.Brnová,B.Petríčková,P.Kuruc,J.Beseda a E.Nigošová zo 6.A.

Srdečne blahoželáme!

Fotografia zo súťaže