Aktuality

Podujatia v novembri 2023

6. – 10.11.    I – Bobor – informatická súťaž

7.11.              Mochovce – exkurzia 8.-9.ročník

9.11.              Testovanie Komparo – 8. + 9.roč.

9.11.              Exkurzia Bratislava – 7.roč.

15.11.            Olympiáda v SJL – OK

15. – 16.11.  Florbal žiačky – kvalif.PN

16.11. Exkurzia Semikron -9.roč.

21. – 22.11.   Florbal žiakov – kvalif.PN

21.11. Mestská knižnica – workshop 3.ročník

23.11.            Technická olympiáda – PN

28.11.            Všetkovedko – vedomostná súťaž