Aktuality

Rodičovské združenie

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že v utorok 28. septembra 2021 sa uskutoční triedne rodičovské združenie. Začiatok je o 16.00 hod. Združenie sa uskutoční v budove školy v jednotlivých triedach. Počas združenia sa uskutoční voľba zástupcov rodičov do rady rodičov a do rady školy. Počas RZ je potrebné dodržiavať príslušné hygienické opatrenia.