Aktuality

Šaliansky Maťko – školské kolo

Školské kolo súťaže Šaliansky Maťko v prednese povestí sa uskutočnilo v piatok 19. januára 2024 pre žiakov 6. – 7. ročníka a 29. januára 2024 sa uskutoční pre žiakov 4. – 5. ročníka. Súťažiaci na 1.mieste postúpia do okresného kola, ktoré sa uskutoční do 29. februára 2024.

Výsledky III.kategórie – 6. – 7.ročník:

  1. miesto Sara Pekarčíková – 7.A
  2. miesto Alex Ďurech – 7.B
  3. miesto Ivana Žáková – 6.A