Školské výlety

V júni 2023 sa uskutočnia nasledovné školské výlety:

15.6 – žiaci 5.A navštívia Trnavu

16.6. – žiaci 7. ročníka navštívia Oravu

19.6. – žiaci 2.ročníka navštívia hrad Červený Kameň

27.6. – žiaci 8. ročníka navštívia Štúrovo

28.6. – žiaci 6.ročníka navštívia Trenčín

29.6. – žiaci 4.ročníka navštívia Chtelnicu