Aktuality

Súťaž Mladý záhradník

V stredu 18. 10.2023 sa uskutočnila na spojenej strednej škole v Rakoviciach súťaž Mladý záhradník – súťaž zručností a vedomostí mladých pestovateľov. Súťaže sa zúčastnili dve družstvá žiačok z našej školy. V celkovom poradí sa na 1.-3. mieste neumiestnili.