Testovanie 1 + 3

V utorok 17. 10. 2023 sa uskutoční v telocvični našej školy testovanie pohybových schopností a zručností žiakov 1. a 3. ročníka. Žiaci počas testovania absolvujú rôzne športové disciplíny, v ktorých preukážu svoje športové schopnosti a zručnosti.