Testovanie 9

V stredu 20. marca 2024 sa uskutoční celoslovenské Testovanie 9. Testovania sa zúčastnia žiaci 9. ročníka. V priebehu testovania vypracujú testy zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Výsledky testovania sú jedným z kritérií pri prijímacom konaní na stredné školy.