Testovanie 9

V stredu 6. apríla 2022 sa uskutoční celoslovenské overovanie vedomostí žiakov 9. ročníka – testovanie 9. Žiaci 9.ročníka budú riešiť testy z matematiky a slovenského jazyka.