Aktuality

Ukončenie 1.polroku, odovzdávanie výpisov klasifikácie

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že 1.polrok školského roku 2021/2022 sa končí v pondelok 31. januára 2022. V pondelok 31. januára 2022 dostanú žiaci výpisy klasifikácie za 1.polrok.