Aktuality

Úspechy žiakov našej školy

Riaditeľstvo Základnej školy na Školskej ulici vo Vrbovom každoročne v závere školského roka oceňuje najúspešnejších žiakov za uplynulý školský rok. Ani tento rok nebol výnimkou.

            Pre niekoho môžu byť prírodovedné predmety ako matematika či biológia strašiakom. Naši žiaci však dokázali, že si s nimi hravo poradia. Žiak siedmeho ročníka Šimon Klčo vybojoval pre školu prvé miesto v okresnom kole Matematickej aj Biologickej olympiády. Rovnako bola v Biologickej olympiáde úspešná siedmačka Tereza Kimerlingová, ktorá v okresnom kole získala druhé miesto a školu neskôr reprezentovala aj v krajskom kole. Zahanbiť sa nedali ani žiačky šiesteho ročníka Veronika Kováčová a Sara Pekarčíková, ktoré v okresnom kole Matematickej olympiády skončili obe na treťom mieste.  Úspechy na poli prírodných vied žali i naši deviataci. Michal Chrvala z 9.B triedy sa umiestnil v okresnom kole Geografickej olympiády na treťom mieste a zúčastnil sa aj krajského kola. V Matematickej olympiáde skončil v okresnom kole šiesty a neskôr sa stal úspešným riešiteľom krajského kola.

            Nadanie preukázali naši žiaci i v recitačných a literárnych súťažiach. Šiestačka Andrea Križanová sa zapojila do súťaže Svätoplukovo kráľovstvo a získala pre školu tretie miesto. Jej spolužiačka Sara Pekarčíková si veľmi úspešne počínala v okresnom kole Hollého pamätníka, kde sa umiestnila na prvom mieste a postúpila do krajského kola. Súťaž Rétorické Drahovce  v tomto roku výrazne ovládli žiaci našej školy, keď šiestak Alex Ďurech získal vo svojej kategórii tretie miesto, ôsmačka Emma Gvistová druhé miesto a žiačka 6.A Sara Pekarčíková sa umiestnila na prvom mieste, čím postúpila do celoslovenského kola s názvom Štúrov Zvolen.

            Sme radi, že sa v našej škole nájdu aj šikovní žiaci so vzťahom k tradičným umeleckým remeslám. Deviatak Dávid Víťazka získal so svojím výrobkom vytvoreným technikou paličkovanie v celoslovenskej súťaži V krajine umeleckých remesiel pekné tretie miesto.

Najväčšiu radosť nám však počas školského  roka robil všestranne nadaný žiak z 9.B triedy Tomáš Strapko, ktorý nielenže získal v celoslovenskom testovaní deviatakov v oboch hodnotených predmetoch (slovenský jazyk a literatúra a matematika) sto precent, ale školu veľmi úspešne reprezentoval i vo viacerých vedomostných súťažiach. Zúčastnil sa okresného kola Olympiády v slovenskom jazyku, v Matematickej olympiáde súťažil v okresnom i krajskom kole. V Geografickej olympiáde sa cez okresné kolo (získal prvé miesto) a krajské kolo (získal druhé miesto) prebojoval až do celoslovenského kola v Tatranskej Lomnici, kde sa umiestnil na výbornom treťom mieste.

Všetkým oceneným žiakom a vyučujúcim, ktorí ich pripravovali, gratulujeme k ich úspechom a ďakujeme im za vzornú reprezentáciu a šírenie dobrého mena školy.