Aktuality

Vianočné blahoželanie

Riaditeľstvo školy

želá všetkým žiakom a zamestnancom

príjemné vianočné sviatky

veľa zdravia, šťastia, lásky a rodinnej pohody

v novom roku 2022.