Aktuality

Voľby do Rady školy

V utorok 28. septembra 2021 sa uskutočnili voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri ZŠ vo Vrbovom na Školskej ulici. Z navrhnutých kandidátov boli zvolení do Rady školy p. K.Holičová, p. Cmarková – Breče, p. N.Sedláková a p.S.Mahreková.