Aktuality

Všetkovedko – vedomostná súťaž

V utorok 28. novembra 2023 sa uskutoční vedomostná súťaž Všetkovedko. Súťaže sa zúčastnia prihlásení žiaci z 1. – 6. ročníka. Žiaci vypracujú súťažný test, ktorý bude neskôr vyhodnotený a výsledky budú poslané do školy. Úspešní riešitelia budú odmenení diplomom.