Všetkovedko

V utorok 30.novembra 2021 sa uskutočnila súťaž Všetkovedko. Súťaž sa uskutočnila pre prihlásených žiakov 2. – 4. ročníka. Prihlásení žiaci vypracovali súťažný test podľa pokynov. Testy boli odoslané a výsledky budú zaslané do školy v priebehu niekoľkých týždňov.