Výstavka tekvíc

Riaditeľstvo školy aj v tomto roku vyhlasuje súťaž o najkrajšiu tekvicu. Súťaže sa zúčastnia všetky triedy pod vedením triednych učiteľov. Žiaci si pripravia tekvice doma. Inštalácia výrobkov bude v predzáhradke školy v dňoch 25.,26. a 27 októbra 2023. Vyhodnotenie súťaže bude v piatok 27. októbra 2023. Najlepšie kolektívy budú odmenené sladkosťami.

Želáme všetkým veľa tvorivých síl a úspechov!