Aktuality

Výstavka tekvíc – vyhodnotenie

Ako sa v posledných rokoch stalo v našej škole zvykom, koncom októbra sme opäť  vystavili tekvice. V uplynulých dňoch si žiaci všetkých tried 1.stupňa pripravovali výrobky z vyrezávaných tekvíc od obrovských až po tie najmenšie. V stredu 28. októbra boli už všetky tekvice i  tekvičky  vystavené v predzáhradke ZŠ na Školskej ulici 4 vo Vrbovom. Výstavka výrobkov bude pre verejnosť v predzáhradke umiestnená v nasledujúcich dňoch, vo večerných hodinách budú výrobky osvetlené.

Sme veľmi radi, že súťažou o najkrajšiu tekvicu každoročne podnecujeme deti, aby predviedli  nielen svoju snahu, ale aj umelecké nadanie. Zároveň podporujeme spoluprácu rodičov so školou a snažíme sa prispievať k skrášleniu priestorov školskej budovy. Spoločne objavujeme a zároveň obdivujeme čaro jesene.

V tomto roku sme sa rozhodli ,že odmenu za najkrajšie výrobky z tekvíc získavajú všetky triedy 1.stupňa.Odmenu dostali žiaci vo svojich triedach cez veľkú prestávku. Všetkým, ktorí venovali svoj čas tvorbe krásnych výrobkov ďakujeme a tešíme sa už teraz, čo si žiaci a učitelia pripravia nasledujúci rok.