Aktuality

Záujmové krúžky

V pondelok 3.októbra začínajú svoju činnosť záujmové krúžky. Rozvrh činnosti sa nachádza tu:

 

Názov krúžku Vedúci Miesto Termín
Aranžovanie Mgr.Svítková Malá JU Pondelok 13.30
Basketbal Mgr.Drobná Telocvičňa Upresní sa
Cvičenia zo SJL Mgr.Slivanská 9.A,B Pondelok 13.30
Folklórny krúžok Mgr.Kľúčovská 2.A Utorok 13.00
Hudba bez hraníc Mgr.Záhorcová 2.B Pondelok 12.15
Konverzácia v ANJ Mgr.Majerníková 7.A Štvrtok 13.30
Kreslíme s počítačom Mgr.Karkuš Poč.učebňa Pond.11.45 – 2.roč, Štvrt.11.45 – 1.roč.
Krúžok 3D Mgr.Brnová Uč.NJ Streda 7.00
Matematický krúžok PaedDr.Majerníková 9.A,B Štvrtok 13.30
Pokusy z prírododvedy Mgr.Lážeková 4.B Utorok 12.45 – 14.45
Šikovníček p.Valová 1.A Streda 13.30
Športový krúžok Mgr.Drobná Telocvičňa Streda 13.30
Tanečný krúžok Mgr.Vesperínová 3.A Štvrtok 13.00
Tvorivé dielne Mgr.Belicová Uč.NJ Pondelok 13.30
Volejbal Mgr.Luknárová Telocvičňa Štvrtok 7.00
Výtvarný krúžok Mgr.Vargová 7.B Utorok 7.00