Aktuality

Projekt Digitálny žiak

Na podporu rozvoja digitálnych zručností žiakov je vyhlásený projekt Digitálny žiak. V projekte môžu rodičia žiakov požiadať o príspevok na nákup digitálnej techniky. Projekt sa týka žiakov základných a stredných škôl. Všetky potrebné informácie o projekte získajú rodičia na stránke https://digitalnyziak.sk/, https://digitalnyziak.sk/ziaci/, https://digitalnyziak.sk/rodicia/. Informácie je možné získať aj na sekretariáte školy. Požiadať o príspevok na nákup digitálnej techniky, resp. registrovať sa do projektu je možné  na stránke https://digitalnyziak.sk/ do konca júna 2023.